Contact Us | English
 
 
NEWS Highlights

UMNO candidates sign Integrity Pledge

DAP candidates sign Integrity Pledge

TI-Malaysia's Election Integrity Pledge Website launches

 

Penafian

Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini diberikan oleh Transparency International-Malaysia (TI-M) dan walaupun kami telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat tersebut tepat dan terkini, kami juga tidak membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web ini atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web bagi apa-apa maksud. Justeru itu, apa-apa pergantungan ke atas maklumat tersebut adalah atas risiko sendiri.

TI-M tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul secara tidak langsung atau berbangkit daripada penggunaan laman web ini.

Mana-mana laman web yang dipautkan daripada laman web ini bukan di bawah kawalan TI-M dan kami tidak mempunyai kawalan atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman-laman tersebut. Pautan kepada laman-laman web ini juga tidak menggambarkan persetujuan atau sokongan TI-M terhadap pandangan yang dinyatakan mereka.

Segala usaha dibuat untuk memastikan laman web ini dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, TI-M tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan sekiranya laman wen ini tergendala buat sementara waktu disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.